Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΈΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 40 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟΈγινε με επιτυχία, παρά τον άσχημο καιρό, η εκδήλωση τιμής για τους 40 εκτελεσμένους συμπατριώτες μας από τον Άγιο Δημήτριο και το Λιβάδι.

Η εκδήλωση έγινε στον τόπο όπου εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά κατοχικά στρατευματα, στο Σταθμό Κατερίνης στις 28-2-2016 και την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το παράρτημα Κατερίνης της Πανελληνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δ.Σ.Ε.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του συναγωνιστή Γιάννη Κηπόπουλου . Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ (παράρτημα Κατερίνης), το ΚΚΕ, τη Λαϊκή Ενότητα, την ΚΝΕ. Παραβρέθηκε αντιπρόσωπία της ΕΛΜΕ Πιερίας η οποία αντί για στεφάνι θα καταθέσει το αντίστοιχο πόσο για την αγορά του στη Μέριμνα.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεσμένων συμπατριωτών μας και ακολούθησε το πένθιμο εμβατήριο και ο εθνικός ύμνος.

Το  ΔΣ της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ(παράρτημα Κατερίνης)

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ


  Για την εύρυθμη λειτουργία του φετινού 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου,  το διοικητικό συμβουλίου του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση επιτροπών υποστήριξης τόσο της προετοιμασίας, όσο και των εκδηλώσεων  του κορυφαίου πολιτιστικού φορέα της Πιερίας.
  Οι επιτροπές θα συγκροτηθούν με την εποπτεία και επιλογή των συντονιστών-μελών της διοίκησης του ΟΡ.ΦΕ.Ο. και θα αποτελούνται από μέλη και φίλους του Οργανισμού. Η επιλογή θα υλοποιηθεί από την εθελοντική διάθεση των ενδιαφερομένων, που μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές.
Οι επιτροπές είναι
1)Καλλιτεχνική επιτροπή  
Διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος
Συντονιστής  Γρηγόρης Παπαχρήστος, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΟΡ.ΦΕ.Ο. 
2)Επιτροπή Υποδομών και οργάνωσης εκδηλώσεων
Προετοιμασία των υποδομών των χώρων του 45ου Φεστιβάλ  Ολύμπου
Η διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Η εκπαίδευση και ο συντονισμός των εθελοντών .
Συντονίστρια Ζαφείρω Κουσιοπούλου, μέλος διοικητικού συμβουλίου
3)Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προβολής
Η αντιμετώπιση των θεμάτων συνεργασίας με την τιμώμενη χώρα
Η προετοιμασία  του καταλόγου των υποψηφίων τιμώμενων χωρών
Η διεκπεραίωση των θεμάτων των χορηγιών
Συντονίστρια Χάιδω Παπαχατζή, μέλος διοικητικού συμβουλίου
4) Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης
Η επεξεργασία των συμβολαίων με τα καλλιτεχνικά σχήματα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς
Η αντιμετώπιση νομικών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του ΟΡ.ΦΕ.Ο.
Συντονιστής Νίκος Πασχαλούδης, Δημόσιες Σχέσεις διοικητικού συμβουλίου
5)Επιτροπή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Οργάνωση Γραφείου Τύπου
Προετοιμασία και διεκπεραίωση των  τελετών του 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου
Συντονιστής Περικλής Χατζηγιάννης, μέλος διοικητικού συμβουλίου.


[op9]

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας: Σε εξέλιξη η διαδικασία Αύξησης Κεφαλαίου του 1 εκατ. ευρώ


Ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2015 η διαδικασία Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου (ΑΣΚ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, έως το ποσό του €1 εκατομμυρίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2016 με την αξία ανά μερίδα να ανέρχεται στην ονομαστική τιμή των 29,35 ευρώ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, αποφασίστηκε η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της κατά ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.3 του ν. 4340/2015 . Η απόφαση εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση 174/2/21.12.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων).
Η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου της Τράπεζας είναι προληπτική και μη απαιτητή με κύρια στόχευση την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, της ανταγωνιστικότητάς της και τη στήριξη της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
Η συμμετοχή στην αύξηση με αγορά μερίδων, μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη, ή μη, με απόκτηση απεριορίστου αριθμού μερίδων στην ονομαστική τιμή των €29,35 ανά μερίδα.
Η συμμετοχή στην αύξηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης εγγραφής και καταβολής του αντιτίμου είτε με μετρητά είτε με χρέωση αποταμιευτικού λογαριασμού.
Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, δηλαδή από την 22α Δεκεμβρίου 2015 έως την 22α Ιουνίου 2016.
Οι στόχοι της Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου είναι:
1. Ισχυροποίηση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας
2. Διασφάλιση της ρευστότητάς της
3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της με σκοπό να υποστηρίξει την τοπική
οικονομία και την ανάπτυξή της στο νέο και σύγχρονο τραπεζικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται
4. Κάλυψη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018
5. Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος

Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας
6. Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
7. Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1995 ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός του Νομού βάσει του Ν.1667/86. Το Νοέμβριο του 1998 μετεξελίχθηκε σε Πιστωτικό Ίδρυμα με την αρ. 6/7/31-7-1998 απόφαση Ε.Τ.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 222/29-09-1998). Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα για κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά σύμφωνα με τις ανάγκες του.Ν. Μηλιώτης:
"Προσκαλώ τον κάθε Πιεριέα να συμμετέχει στη διαδικασία Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της δικής μας Τράπεζας"
Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Νίκος Μηλιώτης σημειώνει: «Εδώ και 20 χρόνια η Τράπεζά μας αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη ότι αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας υποστηρίζοντας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στη δύσκολη εποχή που διανύει η ελληνική οικονομία, εμείς αποφασίσαμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας στην ανάπτυξη της Πιερίας προχωρώντας από τον Δεκέμβριο του 2015 στην Αύξηση του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου. Εκφράζω την αισιοδοξία μου για την επιτυχία του εγχειρήματος και προσκαλώ τον κάθε Πιεριέα ξεχωριστά να συμμετέχει στην διαδικασία αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζάς μας, μιας Τράπεζας που δημιουργήθηκε από εμάς για εμάς".
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από 08:00 έως 15:00
Κατάστημα Κατερίνης: Εθν. Αντιστάσεως 5, τηλ: 2351 0 30996 - 30997 -77929, φαξ: 2351 0 75710
Κατάστημα Λεπτοκαρυάς: Πλατεία Ιωάννου Μεταξά, τηλ: 2352 0 33350, φαξ: 2352 0 33346

website: www.pieriabank.gr, e-mail: coopbank@pieriabank.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 3Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ.


ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΔΙΟΥ. 

Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΣ Α' ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ -60 ΚΙΛΩΝ. 
[op27]

Η Κλιματική Αλλαγή κάνει τους «πλούσιους» της Γης πλουσιότερους


econews newsletter header
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΖΗΝΩΝΑ ΣΑΤΡΑΖΕΜΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΤΑΒΑΝΟ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

 

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Τσικνοπέμπτη στη Σκοτίνα Πιερίας.


[op1]

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου κ. Διονύση Πασχάλη προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας, καθώς και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο που πράττει η Φιλόπτωχος. Η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου ευχαρίστησαν τον κ. Δ. Πασχάλη για τη φιλοξενία του στους χώρους του Ιδρύματος και τον συνεχάρησαν για την ανεκτίμητη φιλανθρωπική του δράση, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσχερείς συγκυρίες που βιώνει η πατρίδα μας.

20ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.20ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες”, διάρκειας 20 ωρών (4 μαθήματα) στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Το Τμήμα θα αποτελείται έως 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε, αποστείλετε απαντητικό
e-mail έως την Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016, στο katerini@samarites.gr δηλώνοντας, ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 
Αναλυτικά:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
''ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ''
(ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)


Το πρόγραμμα εκπαίδευση πολιτών ''ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ'' διάρκειας 20 ωρών (4 ημέρες) υλοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε οργανωμένους φορείς (συλλόγους, σωματεία προσωπικό εταιρειών και εργοστασίων κλπ) όσο και σε μεμονωμένους πολίτες.
Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 1998 και μετά την τελευταία του αναθεώρηση το 2008 αποτελείται από 7 βασικές ενότητες 20 ωρών (1-7), στις οποίες αυτοί που το παρακολουθούν εκπαιδεύονται τόσο θεωρητικά όσο και στην πρακτική τους εφαρμογή
  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
  3. ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ
  4. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
  5. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
  6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  7. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
με σκοπό οι πολίτες  να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια  με ασφάλεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Από το 1998 μέχρι  σήμερα περισσότεροι από 55000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί στις βασικές Πρώτες Βοήθειες παρακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ,  ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο εκπαιδευόμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης με ισχύ για 5 χρόνια.
Τέλος οι φορείς ( οργανισμοί, σωματεία, εταιρείες κ.λπ.) που εκπαιδεύουν το 80% του προσωπικού τους λαμβάνουν και Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Προσωπικού.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 4 συναντήσεις.
Δευτέρα 07/03/2016 κατά τις ώρες 16:00 – 21:00
Τετάρτη 09/03/2016 κατά τις ώρες 16:00 – 21:00
Τετάρτη 16/03/2016 κατά τις ώρες 16:00 – 21:00
Σάββατο 19/03/2016 κατά τις ώρες 16:00 – 21:00

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου.
  
Για πληροφορίες σχετικά με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Τομέα. www.samarites.gr

MIA ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου στο πλαίσιο του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία" στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, πρόκειται να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και τους κατοίκους του Νέου και του Παλιού Παντελεήμονα ημερίδα ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με θέμα: «Η Οικοτεχνία στο Χθες και στο Σήμερα – η Οικοτεχνία μέσα από την παρασκευή οικολογικών καλλυντικών και κηραλοιφών στο σπίτι μας».
Θα περιλαμβάνει εισηγήσεις που αφορούν στην πορεία της οικοτεχνίας και στη σημασία της στο πέρασμα του χρόνου, στην παρασκευή οικολογικών καλλυντικών και κηραλοιφών στο σπίτι μας ως μορφή οικοτεχνίας και στα βασικά υλικά που χρειαζόμαστε για την παραπάνω ενασχόληση καθώς και εργαστήρια όπου θα παραχθούν οικολογικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο, το μελισσοκέρι, τα άλατα, τα αιθέρια έλαια και τα βότανα.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο κτήριο του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου στον Π. Παντελεήμονα τη Δευτέρα 29/ 02 / 2016 στις 16:30 μ.μ.. και θα είναι ανοιχτή προς το κοινό.
Καλό θα ήταν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα εργαστήρια της ημερίδας να φέρουν μαζί τους ένα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους μπρίκι και ένα μιξεράκι του καφέ (ανά 2-3 άτομα).

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


16:30 – 17:00 Προσέλευση
17:00 – 17:20 Το Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου, Φορέας Εκπαίδευσης και Ενηλίκων, Στάθη Μαρία-
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου
17:20 – 17:40 Η Οικοτεχνία στο Χθες και στο Σήμερα, Γεροφωκά Αναστασία- Εκπαιδευτικός ΠΕ02
17:40 – 17:50 Η παρασκευή οικολογικών καλλυντικών και κηραλοιφών στο σπίτι μας ως μορφή οικοτε-
χνίας
, Μπεκιροπούλου Βικτωρία- Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αν. Ολύμπου
17:50 - 18:00 Το ελαιόλαδο ως καλλυντικό, φάρμακο και βάση για την παρασκευή οικολογικών καλλυντι-
κών,
Κάκαλου Ιωάννα- Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Αν Ολύμπου
18:00 - 18:10 Τα αιθέρια έλαια και οι φαρμακευτικές τους ιδιότητες, Μπεκιροπούλου Βικτωρία
18:10- 18:30 Διάλειμμα
18:30: 20:30 Εργαστήρια παρασκευής οικολογικών καλλυντικών (ενυδατική κρέμα του Γαληνού, κηραλοι-
φή για κρυολόγημα, «βόμβες» οξυγόνου για το μπάνιο) με βάση το ελαιόλαδο, τα αιθέρια έ
λαια και τα βότανα .
Καϊμακάμη Ελένη, Γεροφωκά Αναστασία, Μπεκιροπούλου Βικτωρία,
Στάθη Μαρία, Κάκαλου Ιωάννα
20:3021:00 Συζήτηση - Αξιολόγηση