Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

22 Νοεμβρίου 2017
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Δίου - Ολύμπου,  καλούνται όσοι υπέστησαν ζημίες σε επιχειρήσεις από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το Δήμο Δίου - Ολύμπου κατά το χρονικό διάστημα 15-11-  έως 18-11-2017. 

Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εκ μέρους των πληγέντων επιχειρήσεων:
1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο Δίου - Ολύμπου).
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
3. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
4. Δηλώσεις Φ.Π.Α.
4. Απογραφή προηγούμενου έτους
5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας
6. Περιγραφή Ζημιών και Εκτίμηση κόστους (εντός της αίτησης)
7. Φωτογραφικό υλικό.
Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες)
Η αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των ως άνω αναφερόμενων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η αρμόδια για την εκτίμηση ζημιών επιτροπή δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κλπ)
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δήμο Δίου - Ολύμπου, μέχρι την Παρασκευή 08/12/2017 και θα διαβιβαστούν στη συνέχεια αρμοδίως.


Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 2352350110.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.