Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ