Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ.«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15 στις 01-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1.
Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού έτους 2012 Δήμου Δίου - Ολύμπου. Εισηγητής κ. Καπούτας Νικόλαος ορκωτός λογιστής, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας.                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                          Γεώργιος Κωτούλης
  
  
                                                           
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 01.10.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. για παράταση της μίσθωσης του λατομικού χώρου Αδρανών υλικών δημοτικής έκτασης 804.145 τ.μ
(Εισήγηση Κων/νος Κουγιουρούκης, Μεταλλειολόγος ).
2.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου (ηλεκτρομηχανολογική)». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
3.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου (περιβαλλοντική)». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
4.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου (υδραυλική μελέτη)». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
5.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου (τοπογραφική μελέτη)». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
6.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων στη Δ.Ε. Δίου)». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
7.
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Π.Κ. Μακεδονίας (Δ/νση τεχνικών έργων Π.Ε. Πιερίας) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από Αγ. Αποστόλους έως την Αγ. Παρασκευή της Τ.Κ. Βροντούς». (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
8.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 75  του οικισμού της Σκοτίνας. (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
9.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 23Β και 24  του οικισμού της Πλαταμώνα. (Εισήγηση Νικόλαος Μπονοβόλιας, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).
10.
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Δίου – Ολύμπου και τα νομικά πρόσωπα. (Εισήγηση Γεώργιος Παγεωργίου, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας).
11.
Εξέταση αίτησης ιππικού ομίλου Λιτοχώρου για μείωση μισθώματος ιδιοκτησίας του Δήμου. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος).
12.
Επιστροφή ποσού 190,44 € στην κ. Βάρκα Πουλχερία του Θεοχάρη ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος).
13.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού Λιτοχώρου. (Εισήγηση Σοφία Ζουρζούρα , Αντιδήμαρχος).
14.
Λήψη απόφασης σχετική με το να καταστεί ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ως τρτεγγυητής για την ρύθμιση οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικού Ολύμπου. (Εισήγηση Θεόδωρος Τζίκας, Δημοτικός Σύμβουλος).
15.
Λήψη απόφασης για παράταση αρδευτικής περιόδου. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη,  Αντιδήμαρχος).
16.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο υπό σύσταση δίκτυο με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «Δίκτυο για την παιδεία και τον πολιτισμό» και έγκριση του καταστατικού του. (Εισήγηση Γεώργιος Κωτούλης, Πρόεδρος Δ.Σ).


                                                                         
                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                 Γιώργος Κωτούλης

Κοινοποιείται
1.- κ. Παπαθανασίου  Γεώργιο
     Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.
2.- κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο
     Προϊστάμενο οικ. υπηρεσίας
3.- κ. Μπονοβόλια Νικόλαο
     Προϊστάμενο τεχνικής  υπηρεσίας.
4.- κ. Κουγιουρούκη Κων/νο Μεταλλειολόγο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε
5.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Η προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Την πολιτική ατζέντα τη γράφουν πολύ συχνά τυχαία περιστατικά. Είναι λάθος βέβαια να λέμε ότι αν ο εθνικιστής σέρβος φοιτητής δεν είχε σκοτώσει τον Αρχιδούκα της Αυστρίας στο Σαράγεβο ίσως να μη γινόταν ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Υπήρχαν όλα τα δεδομένα γι’ αυτόν και με τη μία ή την άλλη αφορμή αργά ή γρήγορα έπρεπε να ξεκαθαριστεί η ένταση που είχε συσσωρευθεί ανάμεσα στη Γερμανία και στην Αυστροουγγαρία από τη μία πλευρά, τη Γαλλία, την Ιταλία και τους συμμάχους τους από την άλλη. Είναι επίσης λάθος να θεωρούμε ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας ή ο αφοπλισμός του σταθμού χωροφυλακής στο Λιτόχωρο οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις γι’ αυτόν, απλώς χρειαζόταν μια σπίθα για να πάρει φωτιά το μπαρούτι.

Ετσι και η δολοφονία του άτυχου Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι δεν μας απαλλάσσει από τη συλλογική ευθύνη για τη μη έγκαιρη αντιμετώπιση της αναβίωσης του ναζισμού με τη μορφή της Χρυσής Αυγής.

Η ευθύνη βέβαια αυτή δεν είναι ούτε μπορεί να είναι καταμερισμένη εξίσου. Υπάρχουν οι απολογητές της βίας που διακρίνουν ανάμεσα σε κακή και σε καλή τρομοκρατία. Υπάρχουν αυτοί που έκαναν ανεπίτρεπτους και ιδιοτελείς υπολογισμούς με ψηφοθηρικούς στόχους. Υπάρχουν, τέλος, και αυτοί που προτίμησαν να αδιαφορήσουν τόσον καιρό και να κάνουν ότι δεν έβλεπαν ή δεν άκουγαν. Ολα όμως αυτά έχουν αναλυθεί λεπτομερώς. Η έκρηξη δημοσιογραφικών περιγραφών, άρθρων και δοκιμίων γύρω από το φαινόμενο του νεοναζισμού και γενικότερα γύρω από το φαινόμενο της βίας ως μεθόδου αντιμετώπισης του πολιτικού αντιπάλου έχει καλύψει το θέμα.

Αυτό που θέλω να επισημάνω ότι, ενώ μας είχε επιβληθεί αυτού του είδους ο διάλογος, σημαντικές εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον της χώρας πέρασαν απαρατήρητες.

Στο οικονομικό πεδίο φαίνεται ότι κατοχυρώνεται πια η μετά δεκαετίες ύπαρξη πλεονάσματος στη διαχείριση του δημόσιου τομέα. Το αποτέλεσμα αυτό αν διατηρηθεί σημαίνει ότι μετά την πάροδο μιας τριετίας περίπου θα έχουμε σταθεροποιητική και μετά πτωτική τάση στο δημόσιο χρέος. Η δεύτερη εξέλιξη, ότι για πρώτη φορά σταθεροποιείται ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας. Λογικά η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι σε δύο χρόνια το πολύ η ανεργία θα αρχίσει να μειώνεται. Τέλος, το τρίτο είναι ότι φαίνεται δυνατή η υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων που πέρα από την επίδρασή τους στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δίνουν το μήνυμα στην παγκόσμια αγορά κεφαλαίων ότι στη χώρα μας είναι δυνατές μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.

Παράλληλα έχουμε το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Είναι νωρίς για να προβλέψουμε ποια συμμαχία τελικά θα κυβερνήσει τη Γερμανία και ποιες θα είναι οι συνέπειες σε ό,τι αφορά την ύφεση που βασανίζει τον ευρωπαϊκό Νότο και σιγά-σιγά και άλλες ισχυρότερες χώρες και επομένως ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει η ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα η ρωσική επέμβαση για να αποσοβηθεί μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Συρίας μοιάζει να δημιουργεί νέες προοπτικές για μια εξισορροπημένη αντιμετώπιση του πολιτικού αδιεξόδου στα κράτη της νότιας όχθης της Μεσογείου. Πάγια προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας, όπως είναι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή με την επίλυση του Παλαιστινιακού και η αντιμετώπιση του ισλαμικού μαχητικού εξτρεμισμού, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν πιο συνολικά και επομένως πιο αποτελεσματικά.

Είναι σαφές ότι η ως τώρα ασκούμενη από τις ΗΠΑ πολιτική μονομερούς παρέμβασης έχει οδηγήσει και την υπερδύναμη της Δύσης και τους συμμάχους της αλλά και τους λαούς της περιοχής σε αδιέξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα αναλάβει την ευθύνη της προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών. Η αμφιβολία για την ικανότητά μας να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία αυτά τα καθήκοντα έχει ήδη εκδηλωθεί. Οποια και αν είναι τα κίνητρα αυτών που αμφισβητούν τις διπλωματικές ικανότητες της χώρας μας και όσο έωλα και αν είναι τα επιχειρήματά τους, οφείλουμε να απαντήσουμε έγκαιρα και πειστικά.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δημοσίευση και την άμεση προώθηση σε όλους τους ευρωπαϊκούς χώρους προβληματισμού ενός στέρεου προγράμματος πρωτοβουλιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και υλοποιήσιμους στόχους. Ελπίζω η τύχη να μη μας επιφυλάσσει άλλα γεγονότα και να μην περάσουμε άλλες δοκιμασίες σαν αυτές που προκάλεσε η πρόσφατη δολοφονία. Αλλά, ό,τι και αν συμβαίνει στην επικαιρότητα, η συζήτηση για τους στόχους και το περιεχόμενο της ελληνικής προεδρίας πρέπει να αρχίσει αμέσως και να επεκταθεί και έξω από τα σύνορά μας. Η αυταρέσκεια, η λεξιλαγνεία και αποσπασματικές και ευκαιριακές προσεγγίσεις που αφορούν επιμέρους δραστηριότητες της Κοινότητας δεν πρόκειται να μας σώσουν.

Οφείλουμε να ανοίξουμε αμέσως νέες προοπτικές για την Ευρώπη. Και ας μην πει κανείς ότι κάτι τέτοιο είναι υπερφίαλο. Το έχουμε ξανακάνει, και οι εσωτερικές συνθήκες δεν ήταν πάντα ρόδινες.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Το κορυφαίο έργο «ΤΟ ΓΑΛΑ» του Βασίλη Κατσικονούρη την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Εκάβης στην Κατερίνη.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το κορυφαίο έργο «ΤΟ ΓΑΛΑ» του Βασίλη Κατσικονούρη, από το Θέατρο Μεταξουργείο, παρουσιάζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ., η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ο Δήμος Κατερίνης και ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης , την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Εκάβης στην Κατερίνη.

ΤΟ ΕΡΓΟ:
Το γάλα” του Βασίλη Κατσικονούρη με το θίασο της Άννας Βαγενά, είναι μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις και τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, που παίζεται για έκτη συνεχή χρονιά.

Η παράσταση που την έχουν παρακολουθήσει πάνω από 500.000 θεατές έως τώρα, στην Αθήνα και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ήταν υποψήφια για πέντε θεατρικά βραβεία κοινού του περιοδικού «Αθηνόραμα», (περίοδος 2007-2008) και απέσπασε βραβείο καλύτερης παράστασης και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.
Το γάλα” είναι η ιστορία μιας μητέρας μετανάστριας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με δύο γιούς, ο ένας εκ των οποίων πάσχει από σχιζοφρένεια, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοσθούν και να επιβιώσουν στην Ελλάδα.

Η απόγνωση της μάνας και ο ψυχικός σπαραγμός της για την ασθένεια του μικρού της γιού, παράλληλα με το φόβο, που προέρχεται από τον κοινωνικό ρατσισμό του περιβάλλοντός της, παρουσιάζονται με σπαρακτικό τρόπο.

Η βία διαδέχεται και εναλλάσσεται με την τρυφερότητα, η ένταση με τη γαλήνη, η απελπισία με την ελπίδα, το όνειρο με τον εφιάλτη, η πραγματικότητα με την ψευδαίσθηση, και αντιστρόφως.

Μια συγκλονιστική ιστορία – μαρτυρία, με εξαιρετικές συγκρούσεις, μοναδικές κορυφώσεις, ταυτόχρονα γεμάτο ελπίδα, που κάνουν το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη ίσως το σπουδαιότερο νεοελληνικό έργο των τελευταίων χρόνων.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά
Σκηνογραφία: Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια ιδέα της Άννας Βαγενά)
Φωτισμοί : Αλέκος Αναστασίου
Μουσική επιμέλεια : Άννα Βαγενά


ΔΙΑΝΟΜΗ :
Μάνα : Άννα Βαγενά
Λευτέρης : Λευτέρης Δημηρόπουλος
Αντώνης : Βασίλης Παλαιολόγος
Νατάσα : Κατερίνα Θεοχάρη


Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η παράσταση είναι ενταγμένη στη δράση «Ευριπίδεια 2011-2014» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
ΔΥΟ ΓΚΟΛ Ο ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ, ΕΝΑ Ο ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 1-3 ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τουρισμό από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι πατατοπαραγωγοί επιστρέφουν στο κίνημα "Χωρίς Μεσάζοντες".Η δύναμη των πολιτών και η συνεργατικότητα αναδείχθηκε στην 29η διανομή και δεύτερη κατά σειρά με πατάτες Φλώρινας προς 0,45 ευρώ το κιλό το πρωί του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου 2013, που πραγματοποιήθηκε από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, στην Κατερίνη. Πρόκειται για την καλύτερη τιμή της αγοράς για πατάτες ποιότητας ΑΑΑ κιτρινόσαρκες, οι οποίες στα σούπερ μάρκετ πωλούνται μέχρι και 1 ευρώ το κιλό.

Το πλέον ευχάριστο είναι ότι η σχέση των πατατοπαραγωγών με το κίνημα επέστρεψε στην εποχή του 2012, μετά από «διάλλειμα» ενός έτους. Πρώτον διότι οι γεωργοί παραμένουν απλήρωτοι από τους μεσάζοντες και δεύτερον διότι το κίνημα και οι πρωτοβουλίες πολιτών προσφέρουν καλύτερες τιμές. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο οι έμποροι  προσφέρουν στους παραγωγούς, το πολύ, 0,30 ευρώ το κιλό για την κιτρινόσαρκη πατάτα. Έτσι, οι γεωργοί, συνεργαζόμενοι με τις πρωτοβουλίες πολιτών εξασφαλίζουν τιμές κατά 25%-30% υψηλότερες από αυτές των μεσαζόντων και μάλιστα πληρώνονται άμεσα, στο χέρι και όχι με 6μηνες, και πολλές φορές ακάλυπτες επιταγές.

Ο Θανάσης, ο παραγωγός που έφερε πατάτες για τις 617 οικογένειες χθες στην Κατερίνη και για άλλες 630 την προηγούμενη εβδομάδα, έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του. Μόνο η σημερινή παραγγελία θα του αποφέρει 12 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Όπως τονίζει ο Ηλίας Τσολακίδης  «ο ρόλος μας δεν είναι να διανέμουμε πατάτες στο πάρκινγκ των δικαστηρίων μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, αλλά να αναδείξουμε το πρόβλημα της αισχροκέρδειας. Από αυτή την πρωτοβουλία προέκυψαν νέες ιδέες και προτάσεις, όπως αυτή της  Συμβολαιακής Γεωργίας. Μακάρι να βρίσκαμε ντόπιους παραγωγούς να καλλιεργήσουν για μας πατάτες κι εμείς μέσω της οργάνωσης μας να τις διαθέσουμε στους συνδημότες μας. Βρήκαμε όμως παραγωγούς που ήταν πρόθυμοι να καλλιεργήσουν αποκλειστικά για εμάς  480 στρέμματα όσπρια ( φακές, ρεβίθια και φασόλια) τα οποία θα διατεθούν στην πόλη μας στις 19 Οκτωβρίου».

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας καλεί τους πολίτες της Πιερίας να προμηθευτούν όσπρια από το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες», στηρίζοντας έτσι την τοπική οικονομία και τους τοπικούς παραγωγούς. Με την επιλογή αυτή οι πολίτες όχι μόνο εξοικονομούν χρήματα, αλλά προμηθεύονται προϊόντα άριστης ποιότητας , απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, όπως αποδεικνύουν και οι σχετικές χημικές αναλύσεις  που πραγματοποιούνται πριν από κάθε διανομή. Τα όσπρια θα διατίθενται σε τιμή 30%-40% χαμηλότερη από τα σούπερ μάρκετ, προέρχονται από πιερικές καλλιέργειες και είναι ποιοτικά άριστα.

Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας απευθύνουν κάλεσμα στους παραγωγούς-γεωργούς που ακόμα δεν πείστηκαν από τη Συμβολαιακή Γεωργία «να έρθουν στην ομάδα να συζητήσουμε για το πως θα συνεργαστούμε, ώστε του χρόνου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε π.χ.  πατατοπαραγωγούς οι οποίοι θα μπορέσουν να διαθέσουν τη σοδειά τους σε ένα πρωινό και να πληρωθούν στο χέρι».

Μετά τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν διανομές με πορτοκάλια, ρύζι, αλεύρι, πάντα στις περσινές τιμές, ίσως και φθηνότερα. Καλούνται έτσι όσοι παραγγέλνουν από τη δράση «Χωρίς Μεσάζοντες» να μην προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός προβλέπει διανομές κάθε 15 ημέρες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΘΑ ΠΩΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΗ" ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ.


ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8
ΛΙΤΟΧΩΡΟ


Στο κατάστημα μας πλέον πωλούνται  Ελληνικες  εφημερίδες και  περιοδικά.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ: Αλήθειες και ψέματα σχετικά με την καθαριότητα στον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ:
Αλήθειες και ψέματα σχετικά με την καθαριότητα στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Επειδή πολλά λέγονται και κυρίως πολλά γράφονται για το συγκεκριμένο θέμα νομίζω πως μετά από τρία σχεδόν χρόνια ως Αντιδήμαρχος (υπεύθυνος για τον τομέα της καθαριότητας) μπορώ να εκφράσω και εγώ τις απόψεις μου.
Καταρχήν, ούτε εγώ αλλά ούτε και κάποιος από τα μέλη της διοίκησης του Δήμου έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος σε σχέση με την καθαριότητα. Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να πιστεύουμε ότι όλα βαίνουν καλώς και θέλω να πιστεύω ότι δικαίωμα να μας πούνε αφελείς δεν έχουμε δώσει.
Ακούω συνέχεια παράπονα για σκουπίδια στους κοινόχρηστους χώρους, για κάδους σπασμένους η χωρίς ρόδες, για σκουπιδιάρικα που πιο πολύ λερώνουν παρά καθαρίζουν και για την έλλειψη εργατών στα τουριστικά διαμερίσματα του Δήμου μας κυρίως το καλοκαίρι. Ο κόσμος παραπονιέται και λέει ότι δουλειά μας είναι να έχουμε τον Δήμο καθαρό και πως αν δεν μπορούμε να το κάνουμε να πάμε σπίτια μας.
Να απαντήσω καταρχήν ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Δουλειά μας είναι όντως, γι’ αυτό μας εξέλεξε και έχει κάθε δικαίωμα να μας κρίνει. Επίσης έχει δίκιο γιατί αυτό που μπορεί μόνο να κρίνει είναι το αποτέλεσμα που βλέπει και όχι η προσπάθεια που γίνεται από εμάς και κυρίως τα μέσα που διαθέτουμε (ή για την ακρίβεια που δεν διαθέτουμε) για να τα καταφέρουμε. Ήθελα πάντα να πιστεύω πως τα έργα μιλάνε και όχι τα λόγια αλλά πλέον ξέρω πως δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι καλό αν δεν μπορείς να το αναδείξεις.
Κανείς ή σχεδόν κανείς δεν σκέφτεται πριν κάνει τη διαπίστωση ότι υπάρχουν γύρω του πεταμένα παντού σκουπίδια, ότι ίσως να μην είναι υπεύθυνη γι’ αυτό μόνο η υπηρεσία καθαριότητας που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της με σκουπιδιάρικα τριαντακονταετίας, με προσωπικό όχι μόνιμο, πολλές φορές ακατάλληλο (ΑΣΕΠ το μεγαλείο σου…) και πάντα ολιγάριθμο, με καύσιμα για να κινηθούν τα σκουπιδιάρικα όποτε δεήσει ο επίτροπος να υπογράψει τα εντάλματα, με οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς και κυρίως εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε ο τόπος και κατ’ επέκταση και οι Δήμοι τα τελευταία εξήντα χρόνια. Ο  Δαυίδ με σφεντόνα μια φορά νίκησε τον Γολιάθ (η πληροφορία ελέγχεται ως ανακριβής) και θαύματα δεν γίνονται πια στις μέρες μας. Σκουπίδια παντού γύρω μας υπάρχουν γιατί κάποιοι από εμάς τα πετάμε και θα υπάρχουν για όσο καιρό δεν υπάρχει η κατάλληλη παιδεία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στη ρίζα του.
 Να πω με λίγα λόγια τη δική μου αλήθεια για το πώς ζω την καθαριότητα στον Δήμο και ίσως η επομένη κριτική, καλόπιστη (θα ήθελα να ελπίζω) ή κακόπιστη να είναι πιο ήπια και με περισσότερη κατανόηση.
Καταρχήν να θυμίσω πως όταν σαν καινούργια δημοτική αρχή αναλάβαμε τον Δήμο παραλάβαμε έντεκα οχήματα εκ των οποίων λειτουργούσαν λόγω βλαβών μόνο τα τρία και αυτά με παρακάλια και ευχέλαια.
Επίσης εξίσου ή ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το χρέος που παραλάβαμε (αποκλειστικά στον τομέα της καθαριότητας) από τον πρώην Δήμο Ανατολικού Ολύμπου κυρίως (και αυτό έχει τη σημασία του) που πλησίαζε το ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.
Να σας πω μόνο ότι με αυτά τα λεφτά (αν τα είχαμε ξεκινώντας) μπορούσαμε να αγοράσουμε άμεσα οχτώ ολοκαίνουρια σκουπιδιάρικα και οκτακόσιους μεγάλους κάδους. Και ανίδεος να είναι κάποιος καταλαβαίνει ότι το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών θα είχε λυθεί με τέλειο τρόπο με το καλημέρα.
Παρ’ όλα αυτά όμως από την πρώτη στιγμή βάλαμε σαν κύριο στόχο την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου στόλου. Φύσει αισιόδοξος άνθρωπος είχα δηλώσει πως αυτό θα αρχίσει να γίνεται στο τέλος του δευτέρου χρόνου αλλά τελικά καθυστερήσαμε μισό χρόνο.
Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να κυκλοφορούν στους δρόμους μας τρία καινούρια απορριμματοφόρα που έχουν αλλάξει την εικόνα άρδην (από τα μέσα Ιουλίου και μετά) και να έχουμε ήδη προγραμματίσει για τον επόμενο χρόνο (πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου) την αγορά άλλων δυο καθώς και ενός σαρώθρου (τη γνωστή κίτρινη σκούπα του Δήμου που καθαρίζει σαν δέκα εργάτες) που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Επειδή η αχαριστία είναι για μένα το μεγαλύτερο ίσως αμάρτημα, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δημόσια τον ΔΕΣΦΑ που για μια μικρή παράκαμψη που έκανε στον αγωγό του φυσικού αερίου στον Πλαταμώνα και χωρίς να έχει καμία υποχρέωση (αποτέλεσμα κυρίως συντονισμένων ενεργειών αλλά και μεγάλης πίεσης του  Δημάρχου και δικής μου) μας έκανε δώρο ένα καταπληκτικό σκουπιδιάρικο άξιας άνω των εκατό χιλιάδων (καθώς επίσης ανέλαβε και μέρος της ανακατασκευής του γηπέδου του Πλαταμώνα η οποία ήδη εκτελείται, αλλά αυτό αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο και θα προβληθεί στην ώρα του).
Αν και δεν είναι της παρούσης αλλά για να μη νομίζει κανείς ότι αυτό έγινε από μόνο του θα ήθελα απλά εδώ να θυμίσω ότι από το χωριό μου τον Πλαταμώνα πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια τα τρία μεγαλύτερα έργα που έγιναν στην Ελλάδα (εθνική οδός, σιδηροδρομική γραμμή και αγωγός φυσικού αερίου) και δεν άφησαν στον τόπο ούτε ένα μικρό έστω έργο υποδομής, παρά μόνο λάσπη και χαλασμένους από τα φορτηγά δρόμους. Δεν θέλω να πω ότι ευθύνεται κάποιος από τις προηγούμενες διοικήσεις. Έτσι έκριναν, έτσι έκαναν .
 Για να μην κουράζω άλλο, να συμπληρώσω πως επειδή τα προβλήματα στην καθαριότητα ήταν κυρίως στον πρώην Ανατολικό Όλυμπο (λόγω τεράστιου όγκου απορριμμάτων) λειτούργει από τα μέσα του καλοκαιριού (με πολύ μεγάλη επιτυχία) στον Πλαταμώνα η ράμπα περισυλλογής μπαζών και ήδη η εικόνα που υπήρχε όλα τα τελευταία χρόνια (μπαίνοντας δηλαδή στο χωριό να βλέπεις ένα μεγάλο σκουπιδότοπο) έχει πλέον αλλάξει. Αυτό λειτούργησε φέτος πιλοτικά και ήδη στο μυαλό μας είναι η κατασκευή άλλων δυο ραμπών σε Λεπτοκαρυά και κάπου μεταξύ Σκοτίνας-Παντελεήμονα ώστε το πρόβλημα να λυθεί συνολικά.
Επίσης έχουμε ήδη ενταχτεί ως Δήμος στο πρόγραμμα υπογειοποίησης κάδων και περιμένουμε ακόμη την έγκριση για χιλίους κάδους κομποστοποίησης, που θα παρέχονται εντελώς δωρεάν στον δημότη και έτσι θα έχει την δυνατότητα από την μια αυτός από τα άχρηστα φυτικά υπολείμματα (τροφές, φύλλα κλπ) να παράγει  λίπασμα για όλα του τα φυτά και από την άλλη ο Δήμος να απαλλαχτεί από τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων.
Μια μικρή απάντηση και στα παράπονα όλων ότι δεν επαρκούν οι εργάτες την καλοκαιρινή περίοδο. Εννοείται ότι δεν επαρκούν και δεν υπάρχει άνθρωπος στον Δήμο μας που να ήθελε πιο πολύ από εμένα να έχει πολύ περισσότερους. Απλά για να γνωρίζουν όλοι, εμείς σαν Δήμος κάθε χρόνο ζητάμε τον αριθμό εργατών που χρειαζόμαστε και κάθε χρόνο το κράτος μας εγκρίνει όλο και λιγότερους (πενήντα πέντε ζητήσαμε πέρυσι και δέκα επτά μας εγκρίνανε έναντι τριάντα τριών την προηγούμενη χρόνια).

Αντιδήμαρχος Δίου-Ολύμπου

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.


Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Πρόβλεψη για διακοψιμότητα, αναλυτικά οι ρυθμίσεις.

econews newsletter header
nomosxedio-ape

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Πρόβλεψη για διακοψιμότητα, αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Στο νέο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ και κατ΄επέκταση η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησης.
***
palirroiki-energeia-skotia-105348

Παλιρροϊκή ενέργεια: έργο-μαμούθ δρομολογείται στη βόρεια Σκωτία

Στη Σκωτία θα βυθιστούν έξι τεράστιες υποθαλάσσιες γεννήτριες για να εκμεταλλευτούν την παλλιροϊκή ενέργεια στα στενά Pentland .
***
photoflow-fotovoltaika-nero-105358-300x200

Υβριδικό Φωτοβολταϊκό σύστημα παρέχει πόσιμο νερό από τα όμβρια ύδατα – PhotoFlow

Τελικά ο ήλιος και η θάλασσα δεν αρκούν για να διατηρήσουν σταθερά τα “επίπεδα ευτυχίας” στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.
***
polumeres-exolothreftis-105349

Πλαστικό «εξολοθρευτής» επιδιορθώνεται μόνο του ακόμα και αν τεμαχιστεί (video)

Το πρώτο πολυμερές που αυτο-επιδιορθώνεται χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση ανέπτυξαν Ισπανοί ερευνητές.
***
Rapidcool-project-105402

«Έξυπνη» συσκευή παγώνει τα αναψυκτικά σε 45 δευτερόλεπτα – Εξοικονόμηση ενέργειας ως και 80%

Το Rapidcool ψύχει μεταλλικά κουτάκια και μπουκάλια στους 4 βαθμούς Κελσίου σε 45 δευτερόλεπτα.
***
windship-ploio-105418

Φορτηγό πλοίο λειτουργεί ως τεράστιο πανί ιστιοπλοΐας – Wind Ship

Ένα φορτηγό πλοίο με εκπληκτικά “πράσινα” χαρακτηριστικά σχεδιάζει η νορβηγική εταιρεία Terje Lade.
***
nasa-ethelontes-105359

Η NASA ψάχνει εθελοντές πρόθυμους να ξαπλώσουν έναντι 5.000 δολαρίων τον μήνα

Εθελοντές πρόθυμους για ατελείωτες ώρες αδράνειας αναζητά η NASA, στο πλαίσιο νέας έρευνας για τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας στο ανθρώπινο σώμα.
***
tigreis-gonidiwma-105419

Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα των τίγρεων – Μεγάλες γάτες που εξελίχθηκαν για να σκοτώνουν

Διεθνής ομάδα επιστημόνων χαρτογράφησε τα γονιδιώματα μιας τίγρης, ενός λιονταριού και μιας λεοπάρδαλης του χιονιού.
***
muga-orasi-105284

Βρήκαν γιατί η μύγα γλυτώνει πάντα τη μυγοσκοτώστρα

Τα υπολείμματα φαγητού που απορρίπτονται παγκοσμίως εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου.
***
elefantaki-kina-105305

Ελεφαντάκι έκλαιγε για πέντε ώρες επειδή το εγκατέλειψε η μητέρα του (video)

Για πέντε ώρες έκλαιγε ένα ελεφαντάκι σε ζωολογικό κήπο στην επαρχία Rongcheng στην Κίνα, καθώς η μητέρα του του επιτέθηκε και στη συνέχεια το εγκατέλειψε.
***
india-xoria-agria-zoi-105363-300x194

Εγκαταλείπουν τα χωριά τους εθελοντικά για να ανοίξουν χώρο στην άγρια ζωή

Μέχρι πρότινος το χωριό Ραμντετζί στην κεντρική Ινδία φιλοξενούσε μια αγροτική κοινότητα που έσφυζε από ζωή.
carbon_123x123
Πράσινο Αποτύπωμα
facebook_123x123
Facebook
twitter_123x123
Twitter
directories_123x123