Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Τα έξι κριτήρια για τη διαθεσιμότητα στο δημόσιο


Η οριστική απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά τους 8.290 εργαζόμενους του δημοσίου που πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα, αναμένεται αύριο.

Σήμερα λήγει η προθεσμία που έχει τεθεί στα υπουργεία προκειμένου να αποστείλουν τα σχέδια βάσει των οποίων θα θέσουν σε διαθεσιμότητα υπάλληλους που εργάζονται σε υπηρεσίες που εποπτεύουν. Μετά την αποστολή των σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 27 Αυγούστου να έχουν υπογραφεί οι υπουργικές αποφάσεις για την κατάργηση των πλεοναζουσών θέσεων και το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προσωπικού.

Η μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψης καθώς και η ενίσχυση της βαθμολογίας των τυπικών προσόντων έναντι της προϋπηρεσίας αποτελούν δύο βασικές βελτιωτικές αλλαγές που εισάγει ο αρμόδιος υπουργός.

Το Υπουργείο αναμένεται να ενισχύσει στην μοριοδότησή του τα τυπικά προσόντα έναντι της προϋπηρεσίας, αντίθετα με ότι ίσχυε επί το πλείστον στο παρελθόν. Μάλιστα προβλέπεται μεγάλη ενίσχυση σε μόρια για όσους εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή με διαγωνισμό κατά σειρά προτεραιότητας με μόρια στον οποίο είχε πλήρη έλεγχο το ΑΣΕΠ.

Στην τελευταία θέση μοριοδότησης θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με άλλες αντικειμενικές διαδικασίες στην εποχή πριν από το 1994 ενώ θα καθοριστεί επίσης διαβάθμιση στην αφαίρεση μορίων ανάλογα με την ποινή που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο.

Τέλος, αυξημένη προβλέπεται να είναι η μοριοδότηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που προσελήφθησαν με ειδικό νόμο. Τα πρόσθετα κριτήρια μοριοδότησης θα αφορούν γλωσσομάθεια, προϋπηρεσία, υπηρεσιακή αξιολόγηση, ημέρες πιστοποιημένης επιμόρφωσης, αριθμός παιδιών κλπ.

Αναλυτικά:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Βαθμός πτυχίου
Δεύτερο πτυχίο
Μεταπτυχιακός τίτλος
Διδακτορικός τίτλος
Απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)
Πιστοποιημένη Επιμόρφωση

Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Βαθμός πτυχίου
Δεύτερο πτυχίο
Μεταπτυχιακός τίτλος
Διδακτορικός τίτλος
Απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)
Πιστοποιημένη Επιμόρφωση

Υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου
Δεύτερος τίτλος της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)

Υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Βαθμός Απολυτηρίου Δημοτικού

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή με σειρά προτεραιότητας από διαγωνισμό του οποίου το ΑΣΕΠ είχε πλήρη εποπτεία
Από διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
Από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης στέλεχος του ΑΣΕΠ
Άλλες αντικειμενικές διαδικασίες πρόσληψης πριν από το 1994

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο χρόνος της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι αναγνωρισμένος για την βαθμολογική ή μισθολογική αξιολόγηση.
Μοριοδοτείται σε τρία επίπεδα: για τα πρώτα πέντε χρόνια, για τα επόμενα 10 και κατόπιν για τα επόμενα 20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοριοδοτούνται τα τέκνα της οικογένειας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ειδική αυξημένη μοριοδότηση θα προβλέπεται για τα ΑμΕΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα αφαιρούνται μόρια από την τελική βαθμολογία για όσους έχουν τελέσει πειθαρχικά αδικήματα ανάλογα με τα αδικήματα που τους έχουν τεθεί.

Κ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Απλουστεύεται η διαδικασία για αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων


Ικανοποιείται πάγιο αίτημα κτηνοτρόφων και μετέφεραν στο υπουργείο βουλευτές
της Β.Ελλάδας μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος


Απλουστεύεται η διαδικασία για αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων

Την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο συναρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτης.
Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελούσε πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων, που μετέφεραν οι βουλευτές της βόρειας Ελλάδας μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ικανοποιώντας το αίτημα, προχώρησε στην υπογραφή της ΚΥΑ, που καλύπτει μεγάλο φάσμα των αλλαγών που ζητούσαν και οι κτηνοτρόφοι.
Σε σχετική ανακοίνωση που κοινοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει τα εξής προς ενημέρωση των κτηνοτρόφων:

«Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αφορούν σε νέες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε υφιστάμενες αλλά και σε υφιστάμενες προς εκσυγχρονισμό.
Ειδικότερα με την εν λόγω ΚΥΑ επιτυγχάνεται:

 • η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους μόνο μιας απλής αίτησης - δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ,
 • η μείωση του κόστους αδειοδότησης δεδομένου ότι δεν απαιτούνται πλέον περιβαλλοντικές μελέτες για τις πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες που περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί και
 • ο καθορισμός ομοιόμορφων δεσμεύσεων σε επίπεδο χώρας, που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για να επιτευχθεί η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους αντιμετώπισης όλων των κτηνοτρόφων της χώρας μας.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε τα εξής:

«Η Απόφαση αυτή εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση Σαμαρά για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Σε διαβούλευση και συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και την Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.) δρομολογούμε λύσεις για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως αυτές που φέρει η παρούσα Απόφαση.
Η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Η αδειοδότησή τους πλέον, θα είναι πιο γρήγορη και πιο οικονομική, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Με αποφασιστικά βήματα αίρουμε εμπόδια που δυσχεραίνουν την ενασχόληση με τη γη και τα ζώα. Με ουσιαστικές κινήσεις στηρίζουμε όσους επενδύουν στην ύπαιθρο και αξιοποιούν το σημαντικό δυναμικό της ελληνικής κτηνοτροφίας».

ΒΡΑΔΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA


ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕ


http://1.bp.blogspot.com/_6ZsmnQE7luA/TGuL88degfI/AAAAAAAAIHo/6s2He_nl8FY/s200/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3+%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5+%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5+%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91.jpg 


Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ολόψυχα καλή ανάρρωση στον πρόεδρο του Πιερικού Κώστα Παπαδόπουλο, να βγεί σιδεριένιος απο αυτή την δοκιμασία και να είναι όλα περαστικά.
Επίσης  και στο μέλος του Δ.Σ του ΣΦΚ Πιερικός κ Βέτσο, εύχεται περαστικά στην περιπέτεια υγεία που έχει.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ  

Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.


ΑΠ’ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΙΣ 24/7/2013:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

- Μετά τον προϋπολογισμό του 2013, ήρθε και ο ισολογισμός της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. για το οικ. έτος 2012 να ολοκληρώσει την εικόνα αποσύνθεσης της δημοτικής εταιρείας ανάπτυξης. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, αλλά και η εισήγηση του λογιστή της εταιρείας κ. Μανωλόπουλου, αποτυπώνουν με ιδιαίτερα ζοφερά χρώματα την οικονομική κατάσταση της εταιρείας με ζημία άνω του 1.000.000για το 2012 (με περίπου 3.000.000ανοιχτά υπόλοιπα πελατών στα τέλη του 2012, απ’ τα οποία για τα 1,6 εκ. ευρώ περίπου εκτιμάται ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη ενδεχόμενης μη είσπραξής τους) και προβλέψεις ακόμη πιο δυσοίωνες για το 2013.

Βέβαια στη δική του εισήγηση ο πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. κ. Φαρμάκης προσπάθησε να αμβλύνει κάπως την όλη αρνητική εντύπωση μιλώντας για «ρευστότητα» καταστάσεων στα οικονομικά μεγέθη και για ήδη υπάρχουσα βελτίωση μετά την επανέναρξη της συνεργασίας με τη γνωστή κοινοπραξία (ανακοινώθηκε πως, μετά από σχετικό συμφωνητικό, αποσύρθηκε η διαταγή πληρωμής και η κοινοπραξία παίρνει και πάλι υλικό από τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο., αφού πλήρωσε ήδη ένα μέρος της οφειλής της με την υπόσχεση να πληρώσει κι άλλες δύο μεγάλες δόσεις εντός του 2013). Ο κ. Μανωλόπουλος πάντως διόρθωσε τον «αισιόδοξο» κ. Φαρμάκη, επισημαίνοντας ότι η κοινοπραξία περιλαμβανόταν στον κύκλο εργασιών μέχρι το α’ τρίμηνο του 2013, αυτό όμως δεν βοήθησε ιδιαίτερα στο να βελτιωθεί η όλη κατάσταση.

Από την πλευρά μας υπογραμμίσαμε ξανά πως τέτοιες συμφωνίες – «μαμούθ» με αποκλειστικούς - σχεδόν - πελάτες, κρύβουν πάντα τον κίνδυνο της «παγίδευσης» σε προβληματικές καταστάσεις σαν τη σημερινή. Το ότι η κοινοπραξία προχώρησε σε πληρωμή μέρους της οφειλής της, προφανώς και είναι θετική εξέλιξη, δεν παρέχει όμως καμία εγγύηση ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν κανονικά στο μέλλον και πως δε θα γίνουμε ξανά θεατές του γνώριμου σκηνικού, δηλ. να μειώνεται κάπως το ύψος της οφειλής, να ξαναδίνουμε υλικό, να μένει απλήρωτη για τις νέες ποσότητες η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και τελικά η οφειλή να ανεβαίνει εκ νέου σε δυσθεώρητα ύψη. Άλλωστε, όπως συχνά έχει ειπωθεί «το χαλίκι τελειώνει» και για τον λόγο αυτό για πολλοστή φορά επισημάναμε ότι πρέπει επιτέλους η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. να αλλάξει μοντέλο, σκοπούς κι αντικείμενο λειτουργίας (και φυσικά δεν αναφερόμαστε απλώς στο ΒΙΟ.ΠΑ.), όσο υπάρχουν ακόμη τα περιθώρια!

Τέλος, ορμώμενοι από την τελική παρατήρηση - παρότρυνση του κ. Μανωλόπουλου προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και το Δημ. Συμβούλιο Δίου – Ολύμπου ότι είναι στο χέρι τους «…να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση να βρουν την καλύτερη των λύσεων», υπενθυμίσαμε ότι αυτήν ακριβώς την πρόταση καταθέσαμε ήδη πριν από 2 συνεδριάσεις, όταν ζητούσαμε πραγματοποίηση κοινής ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Ε.Α.Δ.Ο., Δημ. Συμβουλίου κι εργαζομένων για να καταθέσουν όλοι, ενώπιοι ενωπίοις, τις θέσεις τους και να επανεξεταστούν οι στόχοι και το μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης. Δυστυχώς τότε το αίτημά μας δε συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Παραμένει όμως το ίδιο, αν όχι περισσότερο, επίκαιρο. Ελπίζουμε αυτή η κοινή συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί σύντομα, πριν να είναι αργά!

Υ.Γ: Ευχόμαστε, όπως κι ο κ. Φαρμάκης, να επανεκκινήσουν σύντομα τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να έχει την ελπίδα μίας «ανάσας ζωής» και η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει προηγουμένως να κρατήσουμε τη Δημοτική Εταιρεία… «ζωντανή»!
Υ.Γ. 2: Πολλές φήμες διασπείρονται τώρα τελευταία για μεγαλοεργολάβους που καραδοκούν σαν «κοράκια» να κατασπαράξουν την «ετοιμοθάνατη» Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Να είναι όλοι βέβαιοι ότι δεν θα το επιτρέψουμε! Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!

Με τιμή,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δίου – Ολύμπου

Επικεφαλής δημ. παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ


Νίκος Κουκουτάτσιος                                     Προς
Δουμπιώτη 21                            τον υπουργό οικονομικών κ - Στουρνάρα
Λιτόχωρο 31/7/2013                                     Αθήνα.
Ανοιχτή Επιστολή

Κύριε Στουρνάρα.
Είμαι ένας 83χρονος συνταξιούχος του ΙΚΑ με σύνταξη 460 ευρώ το μήνα μετά από σαράντα χρόνια συνεχούς ασφαλισμένης νόμιμης εργασίας σε ΟΓΑ και ΙΚΑ. Δούλευα από δέκα χρονών παιδί διότι η φασιστική κατοχή 1941-1944 και τα πέτρινα χρόνια που επακολούθησαν με ανάγκασαν να γίνω αρχηγός της κατατρεγμένης οικογένειας του πατέρα μου που βρισκόταν συνεχώς φυλακισμένος για την αντιστασιακή του δράση. 
Εσείς όμως που πιστεύω ότι δεν φάγατε ,, πικρό ψωμί,, έρχεστε ως διορισμένος υπουργός και τεχνοκράτης, και με ταράζετε στα χαράτσια μέσω ΔΕΗ, παρά τον ισχύοντα νόμο που το απαγορεύει αυτό, και τη σχετική απόφαση της ανώτατης δικαιοσύνης, για ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται από την ιδιωτική πλέον επιχείρηση ηλεκτρισμού. 
Και δίνετε αυτήν την παράνομη εντολή κ. Στουρνάρα χωρίς να εξετάσετε και χωρίς να γνωρίζεται αν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ανήκουν σε μένα που είμαι υποτίθεται ο διαχειριστής του ακινήτου η σε τρίτους όπως πράγματι είναι. 
Και σας ερωτώ ευθέως κ. Στουρνάρα από πού αντλείται το δικαίωμα να με χαρατσώνεται παράνομα μέσω ΔΕΗ άνευ λόγου, και δεν αφήνετε την αρμόδια εφορία ης Πιερίας να στείλει τα άδικα χαράτσια στους πραγματικούς ιδιοκτήτες; 
Έχω την εντύπωση κ. Στουρνάρα ότι είστε όνομα και πράμα,,. 
Σαν η σκληρή πέτρα που εμείς οι Λιτοχωρίτες στην ντοπιολαλιά μας την αποκαλούμε ,, Στουρνάρα,, Αυτά.. 
Και δεν σας ζητώ συγνώμη για την αντιδεοντολογική μου προσφώνηση, έχοντας επίγνωση της “ασέβειας “μου. Και γράμματα γνωρίζω.-Νίκος Κουκουτάτσιος
π. Δήμαρχος Λιτοχώρου  

Συναυλία: Θηβαίος - Πασχαλίδης


Δελτιο Τύπου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ & ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης
Δύο σπουδαίοι τραγουδοποιοί συναντιούνται και παρουσιάζουν από κοινού μια συναυλία γεμάτη συγκινήσεις.
Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Μίλτος Πασχαλίδης, δύο ξεχωριστοί εκπρόσωποι της γενιάς των τραγουδοποιών, τέμνουν τις παράλληλες πορείες τους και δημιουργούν ένα συναυλιακό γεγονός με τα ομορφότερα τραγούδια τους. Μοιράζονται τη σκηνή και την αγάπή του ενός για τα τραγούδια του άλλου.
Ξεκινώντας από του Χαΐνηδες και τους Συνήθεις Ύποπτους αντίστοιχα, έχοντας διανύσει ήδη 20 χρόνια στο τραγούδι, ανακαλύπτουν μαζί τις σημαντικότερες στιγμές των διαδρομών τους, αλλά και τις κοινές τους αδυναμίες σε τραγούδια και δημιουργούς. Το αποτέλεσμα θα είναι μια τρίωρη συναυλία γεμάτη από τα τραγούδια του Χρήστου Θηβαίου και του Μίλτου Πασχαλίδη αλλά κυρίως, αυτά που θα προκύψουν από τη διάθεση της στιγμής.

Μαζί τους η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν, το πιάνο και το τραγούδι και ο Μάξιμος Δράκος στα Πλήκτρα.

Συμμετέχει η Μουσική σκηνή Πιερίας.

Οργάνωση Παραγωγής: Stray Music
Πληροφορίες:
Τρίτη 6 Αυγούστου 2013. Ώρα έναρξης 21:00.
Δημοτικό Θέατρο πάρκου Κατερίνης.
Εισιτήρια 12€ - Προπώληση 10€
Προπώληση: Βιβλιοχαρτοπωλείο Σαββίδης Μ. Αλεξάνδρου 47
Τυπογραφείο” Τσιουπλής Σολωμού 2

Admiral Κατάστημα Κατερίνης Ανδρούτσου και Αγ. Τριάδος Γωνία.  

«ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Φθηνά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Τη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα 275 εκατ. ευρώ του προγράμματος παρέχονται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 275 εκατ. από 14 συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες, (ο έλεγχος γίνεται κατά την εκταμίευση του δανείου) και εάν είχαν λάβει προηγούμενο δάνειο από το ΕΤΕΑΝ (ή ΤΕΜΠΜΕ), αυτό δεν θα πρέπει να εμφανίζει ασυνέπεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 € έως 300.000 € ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνεςΤα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 € έως 800.000 € και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.gr, καθώς και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 550 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ είναι:

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • EFG EUROBANK SA
 • ALPHA BANK
 • PROBANK A.E.
 • ATTICA BANK
 • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • NEA PROTON BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Ο Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου σας προσκαλεί στην επετειακή ανάβαση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (2.100μ).


Πρόγραμμα
Πέμπτη 1 Αυγούστου
15.30 Αναχώρηση από Πριόνια
20.00 Παρουσίαση «Ιστορικό της πρώτης ανάβασης» από τον καθηγητή κ. Γιάννη Κυρίτση και ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Ζολώτα
20.30 Μουσικά δρώμενα

Παρασκευή 2 Αυγούστου
07.00 Ανάβαση στον Μύτικα
11.00 Επιστροφή

Για την διαμονή σας επικοινωνήστε με το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23520 81800

Πληροφορίες:
694 771 9234 Έλλη Τζιούκα
698 929 3017 Δημήτρης Μανουσιάκης

22 Θέσεις στο Υπ. Πολιτισμού.δικτυακή πύλη για την εργασία, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση

22 Θέσεις στο Υπ. Πολιτισμού

Είκοσι δύο νέους εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβουν τέσσερις φορείς του Υπ. Πολιτισμού για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων σε Δελφούς, Εδεσσα, Βέροια και Ευρυτανία.
Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στο ΕΛΚΕΘΕ

Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα συνεργαστούν με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), του ΕΛΚΕΘΕ.Διαβάστε περισσότερα

12 Θέσεις στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Στην κάλυψη δώδεκα θέσεων τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και επιστημονικού προσωπικού προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.Διαβάστε περισσότερα

15 Σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Δεκαπέντε εποχικοί θα προσληφθούν στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.Διαβάστε περισσότερα

30 Θέσεις στη Σύρο

Τριάντα εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στο Δήμο Σύρου.Διαβάστε περισσότερα

20 Θέσεις στον Ωρωπό

Είκοσι εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στο Δήμο Ωρωπού.Διαβάστε περισσότερα

25 Θέσεις στον Άλιμο

Είκοσι πέντε συνολικά εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στο Δήμο Αλίμου.Διαβάστε περισσότερα

16 Θέσεις στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Με δεκαέξι εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.Διαβάστε περισσότερα

21 Θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Δίμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν 21 άτομα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.Διαβάστε περισσότερα

18 Θέσεις στην Κέρκυρα

Δεκαοκτώ άτομα θα προσληφθούν στις παιδικές κατασκηνώσεις στην Κέρκυρα.Διαβάστε περισσότερα

29 Θέσεις σε ΜΚΟ

Είκοσι εννέα άτομα θα προσληφθούν σε Δράσεις ΜΚΟ.
Διαβάστε περισσότερα

20 Θέσεις στην Τρίπολη

Είκοσι εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στο Δήμο Τρίπολης.Διαβάστε περισσότερα

13 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

SOS-ΣΗΜΕΡΑ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

Βραδιά Αγιορείτικης Κουζίνας στο ξενοδοχείο Mediterranean Village & Spa.Βραδιά Αγιορείτικης Κουζίνας
στο ξενοδοχείο Mediterranean Village & Spa

Γεύσεις από την Αθωνική Πολιτείαθα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι «πιστοί» προσέλθουν την Τρίτη 6 Αυγούστου και ώρα 9.00μ.μ. στο εστιατόριο ΠΑΠΡΙΚΑ του Μediterranean Village Hotel & Spa, στην Παραλία Κατερίνης, αφού το ρόλο του μάγειρα θα αναλάβει, για μια βραδιά, ο μοναχός Επιφάνιος ο Μυλοποταμινός.
Στην εκδήλωση, που τιτλοφορείται «Μοναστηριακή Κουζίνα», ο μοναχός Επιφάνιος θα μαγειρέψει παραδοσιακά μοναστηριακά φαγητά, που αναδεικνύουν τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής του Άθω και θα σερβιριστούν εκλεκτά αγιορείτικα κρασιά.
Ο μοναχός Επιφάνιος θα παρουσιάσει, επίσης, το βιβλίο του «Μαγειρική του Αγίου Όρους», που έχει μεταφραστεί ήδη στην Αγγλική, τη Γερμανική και τη Ρωσική και τη Ρουμανική γλώσσα.
Να σημειωθεί ότι ο μοναχός Επιφάνιος της Ιεράς Μονής Μυλοποτάμου «διακονεί» τη μοναστηριακή μαγειρική 38 ολόκληρα χρόνια και έχει αναδειχθεί πλέον σε έναν σημαντικό πρέσβη της αγιορείτικης κουζίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται ότι προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 23510 64600

Βόμβα Βενιζέλου για Καραμανλή και Σκόπια

Βόμβα Βενιζέλου για Καραμανλή και Σκόπια

by egiakoumis

20130730-190431.jpg
Την δική του εκδοχή για την μη ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ επί κυβέρνησης Καραμανλή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ενημέρωση εφ’ ολης της ύλης του υπουργείου Εξωτερικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι η Ελλάδα δεν προέβαλε το δικό της μονομερές βέτο στο Βουκουρέστι. «Δεν ετέθη το θέμα έτσι ώστε να φτάσουμε στην προβολή τέτοιου δικαιώματος αρνησικυρίας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

3ος Δρόμος Μουσών στα Πιέρια
170 αθλητές έτρεξαν στο δρόμο των Μουσών στα καταπληκτικής ομορφιάς καταπράσινα Πιέρια
Η τρίτη διοργάνωση του δρόμου των Μουσών από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Άνω Μηλιάς «Η Αγία Παρασκευή», στην Άνω Μηλιά, στην καρδιά των Πιερίων, κατέδειξε πως αυτή η διοργάνωση έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πλέον σημαντικές ορεινές διαδρομές για τους βετεράνους αθλητές μεσαίων και μεγάλων απόστάσεων αλλά και για όλους τους ελεύθερους δρομείς που αναζητούν και συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες διαδρομές ανά την Ελλάδα.
Φέτος στον «3ο Δρόμο των Μουσών» συμμετείχαν συνολικά 140 βετεράνοι αθλητές και ελεύθεροι δρομείς και ήταν πραγματικά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του είδους.
Ο καιρός βοήθησε ώστε οι συμμετέχοντες να απολαύσουν την διαδρομή μέσα στα καταπράσινα Πιέρια. Η διαδρομή ξεκίνησε απο το προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής της Άνω Μηλιάς, σε υψόμετρο 950 μ. και ανεβαίνοντας μέσα από πανέμορφα δάση οξιάς, πεύκων και ελάτων έφτασε σε υψόμετρο 1450 μ. και στη συνέχεια κατέληξε στον τερματισμό πάλι στο προαύλιο της εκκλησίας. Συνολικά 16 χιλ. δρόμου μέσα στην μοναδική πολυποίκιλη φύση των Πιερίων. Εκεί όπου πραγματικά η φυσική ομορφιά εμπνέει το μύθο και τις Μούσες.
Ανάλογη ήταν και η συμμετοχή και η επιτυχία στο δρόμο των 1150 μ. όπου συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια από 8 ως 12 χρονών. Συμμετείχαν 30 παιδιά όλων των ηλικιών και όπως εξελίχτηκε ο αγώνας, πραγματικά όλα τα παιδιά, απόλαυσαν την διαδρομή, αγωνίστηκαν για τον τερματισμό και διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη.
Η οργάνωση της εκδήλωσης με την συμβολή του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πιερίας - Ημαθίας ήταν άψογη με όλους τους κανόνες του αγώνα ορεινού δρόμου.
Τα αποτελέσματα
Οι 10 πρώτοι νικητές-τριες κατά κατηγορία είναι οι παρακάτω
16000μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
2 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΖΕΥΣ
3 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΕΞ.
4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ- ΑΝΕΞ.
5 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
6 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
8 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΕΞ.
9 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
10 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ο.Μ.Γ.
16000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΖΕΥΣ
2 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
3 ΚΙΚΕΡΗ ΕΛΛΗ - ΑΝΕΞ.
4 ΚΙΚΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝΕΞ.
5 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΠΑΟΚ
6 ΤΣΟΡΝΕΥ ΛΟΡΥ - ΑΝΕΞ.
7 ΤΖΗΝΕΡΗΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΞ.
8 ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΓΛΑ'Ι'Α - ΑΝΕΞ.
9 ΝΤΙΤΣΑ ΣΤΕΛΑ - ΑΝΕΞ.
10 ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΕΞ.


1150μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΕΞ.
2 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΕΞ.
3 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΝΕΞ.
4 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
5 ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
6 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
7 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΕΞ.
9 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΕΞ.
10 ΜΕΡΙΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΕΞ.


1150μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΕΞ.
2 ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ - ΑΝΕΞ.
3 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΕΞ.
4 ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΕΞ.
5 ΚΑΖΑΚΗ ΛΥΔΙΑ - ΑΝΕΞ.
6 ΔΗΜΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΝΕΞ.
7 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΕΞ.
8 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΕΞ.
9 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ - ΑΝΕΞ.
Απονομές
Σύμφωνα με την προκήρυξη του αγώνα βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας ( Ανδρών- Γυναικών και Αγοριών - Κοριτσιών) με μετάλλια και τιμητικούς επαίνους. Σε όλους όσους τερμάτισαν δόθηκαν επίσης μετάλλια, αναμνηστικοί έπαινοι, μπλουζάκια και καπέλα. Την ευθύνη διεξαγωγής των αγωνων εκ μέρους του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πιερίας – Ημαθίας είχε ο κ. Χάρης Βαρυτιμίδης, ενώ εκ μέρους του Δήμου Κατερίνης παρόν στην απονομή ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ κ. Θωμάς Παπαδημητρίου.

Η πρόεδρος του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Μηλιάς «Η Αγία Παρασκευή» κ. Πόπη Μιντεκίδου δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη αφού η επιτυχία του «3ου Δρόμου των Μουσών» ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οεκ μέρους του Συλλόγου ευχαριστεί τους φορείς που βοήθησαν στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα καθώς και τους χορηγούς: Ξυλεμπορία Κυριακίδη, ELECTRONET Σεραφείμ, Ξενοδοχείο Ποσειδών Παλλάς, Κτήμα Ηρακλής και ιδιαίτερα την Διασωστική ομάδα Κατερίνης που συνέβαλε τα μέγιστα στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

Παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι και με τη…βούλα πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι και με τη…βούλα πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

by egiakoumis

Την φωτογραφία του Αντετοκούνμπο κατά την διάρκεια της υπογραφής του συμβολαίου του έχοντας στο πλευρό του τον τζένεραλ μάνατζερ του Μιλγουόκι, Τζον Χάμοντς, δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο ατζέντης του μαζί με τον Γιώργο Πάνου, Γιώργος Δημητρόπουλος. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 820 ατόμων.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η Aντιπεριφερειάρχης Πιερίας στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Κωφοί κι Ακούοντες εν Δράσει» που διεξήχθη στην Κρήτη.
Η Aντιπεριφερειάρχης Πιερίας στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Κωφοί κι Ακούοντες εν Δράσει» που διεξήχθη στην Κρήτη

Η Σοφία Μαυρίδου παρέλαβε τη «σκυτάλη» της επόμενης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί την πόλη που θα φιλοξενήσει το 2ο  Πανελλήνιο  Φεστιβάλ


Στο 1o  Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Κωφοί κι Ακούοντες εν Δράσει» που διεξήχθη στην πόλη των Χανίων, στο νησί της Κρήτης, παρέστη η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.Το φεστιβάλ που διεξήχθη από 18-25 Ιουλίου 2013,   στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά της Κρήτης,  συνδιοργανώθηκε  επιτυχώς  από το Δήμο Χανίων, τη Λέσχη για τη διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας στα Χανιά και την Εσαεί εν Ροή (Πολιτιστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης)  με την υποστήριξη πολλών άλλων φορέων.


Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας παρέλαβε τη «σκυτάλη» της επόμενης διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Κωφοί κι Ακούοντες εν Δράσει» με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί την πόλη που θα φιλοξενήσει το 2ο  Πανελλήνιο  Φεστιβάλ, ενισχύοντας  έμπρακτα την αξιέπαινη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ να στηρίξει και να συμπαρασταθεί στον κωφό πληθυσμό.  

  
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας μετέφερε τους θερμούς  χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την άρτια διοργάνωση του Φεστιβάλ και  την πρωτοβουλία των διοργανωτών καθώς  και την πεποίθησή του ότι το επόμενο Φεστιβάλ θα στεφθεί με επιτυχία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, όπως τόνισε η κ. Μαυρίδου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει και προωθεί δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, αγωνίζεται για μια κοινωνία αλληλεγγύης,  που αγκαλιάζει ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με αποκλεισμό και κάθε είδους ρατσισμό.Στην τελετή λήξης της Φεστιβάλ,  ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, παρέδωσε στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας τη «σκυτάλη» που αποτελούσε ένα γλυπτό που φιλοτέχνησε ειδικά για την περίπτωση ο γνωστός πανελληνίως και διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης και εικαστικός καλλιτέχνης, κ. Γιάννης Μαρκαντωνάκης.

  
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΚΜ ευχαρίστησε για την πρόσκληση και εγγυήθηκε για την επόμενη- επιτυχημένη όπως τόνισε-  διοργάνωση του Πανελληνίου Φεστιβάλ  στη Θεσσαλονίκη με γνώμονα την επίδειξη σεβασμού στον κωφό πληθυσμό. Όπως, επεσήμανε, η   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμβάλει για να διευκολυνθεί η υλοποίηση  του σημαντικού  στόχου, της κοινωνικής ένταξης  και της  δημιουργίας  ευνοϊκότερων συνθηκών ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, της  επαγγελματικής τους  αποκατάστασης, της δημιουργικής τους απασχόλησης  κ.α.


Άλλωστε, υπεραμύνθηκε των  διοργανώσεων και δράσεων  που αναδεικνύουν τον πολιτισμό,  ενισχύουν τον τουρισμό, προβάλουν τοπικά πολιτισμικά  και περιβαλλοντικά στοιχεία και αποσκοπούν στην άρση των αποκλεισμών και του κοινωνικού ρατσισμού.


« Η παράδοση, ο πολιτισμός και η κουλτούρα συνέπραξαν υπέρ ενός καλού σκοπού, που με δυνατούς συμμάχους ευαισθητοποιημένους πολίτες και με «όπλα» την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και  τη συμπαράσταση διεμήνυσαν  την ανάγκη  καταστολής  του κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Σοφία Μαυρίδου, που κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει με θέρμη αυτό το νέο θεσμό υπέρ της συσπείρωσης κωφού πληθυσμού,  στο πλαίσιο δράσης κωφών και ακουόντων αλλά και της ανάδειξης  περιοχών της Ελλάδας.

  
Η κοινωνική συνένταξη της κοινότητας των κωφών στη σύγχρονη πολιτιστική δράση,  ήταν ο βασικός σκοπός του φεστιβάλ που επετεύχθη με τη συμμετοχή, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη των παρισταμένων.  Η πλούσια τοπική πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής αναδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσα από  τη λαϊκή  τέχνη, τη λαϊκή παράδοση, την παραδοσιακή μουσική και τους  παραδοσιακούς  χορούς αλλά και πλήθος  καλλιτεχνικών δρώμενων. Το Φεστιβάλ κατάφερε και συσπείρωσε τον πληθυσμό των κωφών, τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να συμβάλουν στην προσπάθεια κοινωνικοποίησής τους, καταπολεμώντας κάθε μορφή διάκρισης, ρατσισμού και αποκλεισμού.

Οι νέες θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.


Την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 επισκέφθηκαν το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου και ξεναγήθηκαν στους χώρους και στα εκθέματά του, ένα γκρουπ Ρουμάνων δημοσιογράφων. Η ξενάγηση έγινε από μέλη του Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, κύριου Φελώνη Χρήστου και κυρίου Τριανταφύλλου Ιωάννη. Παρών στην ξενάγηση ήταν και ο κύριος Γεώργιος Ελευθερίου.


On Monday 29th of July 2013 visited the Maritime Museum of Litohoro and toured around at the exhibits of the Museum a group of Romanian journalists. The tour was made by members of the Board of Directors from the Maritime Museum of Litohoro Mr. Chris Felonis and Mr. John Triantafyllou. Present at the tour was also the Local Councilor Mr. George Eleytheriou.